Φωτογραφικὴ Περιήγησις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Σερρῶν


Θέα Ἱερᾶς Μονῆς


Θέα Ἱερᾶς Μονῆς


Θέα Ἱερᾶς Μονῆς


Τὸ Κοιμητήριον


Ἡ Κεντρικὴ Πύλη


Τὸ Καθολικόν, Κτίσμα 13ου αἰῶνος


Ὁ Πύργος καὶ ἡ Φιάλη


Ἐσωτερικὴ Θέα Μονῆς


Ἄδελφότης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς


Ἄδελφότης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς