Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Τιμίου Προδρόμου - Τὸ Καθολικόν, Κτίσμα 13ου αἰῶνος

Προηγουμένη | Πανόραμα | Ἐπωμένη