Φωτογραφικὴ Περιήγησις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εὐγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου


Ἐξωτερικὴ Θέα τῆς Μονῆς


Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου


Ἐξωτερικὴ Θέα τῆς Μονῆς


Ἐξωτερικὴ Θέα τῆς Μονῆς


Ἐξωτερικὴ Θέα τῆς Μονῆς


Ἐξωτερικὴ Θέα τῆς Μονῆς


Καλλωπισμὸς τοὺ Περιβόλου τῆς Μονῆς


Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου


Παναγία ἡ Γλυκοφιλούσα


Τὸ Τέμπλον ἐντὸς τοῦ Καθολικοῦ


Τράπεζα Μοναστικῆς Ἀδελφότητος


Ἡμέρα Ἐτησίας Πανηγύρεως


Ἡμέρα Ἐτησίας Πανηγύρεως


Ἡμέρα Ἐτησίας Πανηγύρεως


Ἡμέρα Ἐτησίας Πανηγύρεως


Ἡμέρα Ἐτησίας Πανηγύρεως


Ἡμέρα Ἐτησίας Πανηγύρεως


Ὁ Μητροπολίτης Ἀλέξιος τὴν Ἡμέρα τῆς Ἐτησίας Πανηγύρεως


Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Είκόνος τῆς Εὐαγγελιστρίας τὴν Ἡμέρα τῆς Ἐτησίας Πανηγύρεως


Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Είκόνος τῆς Εὐαγγελιστρίας τὴν Ἡμέρα τῆς Ἐτησίας Πανηγύρεως


Πανηγυρικὴ Τράπεζα τὴν Ἡμέρα τῆς Ἐτηςίας Πανηγύρεως


Πανηγυρικὴ Τράπεζα τὴν Ἡμέρα τῆς Ἐτηςίας Πανηγύρεως

Ἀπὸ τὰ Χειροτεχνήματα τῶν Μοναχῶν -- Λιβάνι