Ἱερὰ Μονή Εὐγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου - Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Είκόνος τῆς Εὐαγγελιστρίας τὴν Ἡμέρα τῆς Ἐτησίας Πανηγύρεως

Προηγουμένη | Πανόραμα | Ἐπωμένη