Ὁδηγίαι πρὸς Προσκυνητάς  

Ἡ κοινοβιακὴ μονὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἶναι ἀνοικτὴ εἰς ὃλους τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητὰς καθ' ἑκάστην ἀπὸ τὶς 9:00 τὸ πρωῒ ἓως τὶς 6:00 τὸ βράδυ. Τό μοναστήρι πανηγυρίζει ἑτησίως τὴν 25η Μαρτίου. Τὴν ἡμέρα τῆς πανηγύρεως, τὸ μοναστήρι ἐπισκέπτονται πλήθως προσκινητῶν.

Διεύθυνσις καὶ τηλεφωνικοὶ Ἀριθμοί

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ εὑρίσκεται εἰς τὴ διεύθυνσιν 13486 North Highway 225, Reddick, Florida 32686-3519
Ἀριθμὸς Τηλεφώνου: (352) 591-1803. Ἀριθμὸς Τηλετύπου: (352) 591-2083.

Ὁδηγίαι περὶ φιλοξενίας

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ παρέχει φιλοξενία σὲ εὐσεβεῖς προσκυνητάς βάσει τῶν κάτωθι ὁδηγιῶν. Ἡ φιλοξενία γίνεται μετὰ ἀπὸ τηλεφωνικὴ ἐνημέρωσι τῆς ἀδελφότητος. Τὸ ὃριο τῆς ἐπισκέψεως κανονίζεται ἀπὸ τὴν ἀδελφότητα.

Ὁδηγίαι περὶ ἀμφιέσεως

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Παναγίας Εὐαγγελιστρίας εἶναι χῶρος ἱερός, καὶ δι' αὐτὸ  θὰ παρακαλούσαμε πάρα πολύ ὃσους ἐπισκέπτονται τὴ Μονὴ μας, νὰ εἶναι εὐπρεπῶς ἐνδεδυμένοι.  Οϊ γυναῖκες παρακαλοῦνται νὰ φοροῦν φούστα κάτω ἀπὸ τὸ γόνατο, κάλτσες καὶ μανδῆλι στὸ κεφάλι. Ἐπίσης παρακαλεῖσθε νὰ μὴν ἔλθετε φωρώντας παντελόνι, σόρτς, κοντές φοῦστεσ (πάνω ἀπὸ τὸ γόνατο), ἀνοιχτὲς μπλοῦζες ἢ ἀνοιχτὰ φορέματα. Οἱ ἄνδρες παρακαλοῦνται νὰ φοροῦν μακρὺ παντελόνι καὶ ὑποκάμισο ἢ μπλούζα. Ἐπίσης παρακαλεῖσθε νὰ μὴν ἔλθετε φωρώντας  κοντὸ παντελόνι, βερμούδα ἢ τιραντένια μπλούζα.

Ὁδηγίαι περὶ καπνίσματος

Τὸ κάπνισμα ἀπαγορεύεται αὐστηρῶς εἰς ὃλους τοὺς χώρους (προαύλιο καὶ κτίρια) τῆς μονῆς.