Ἰερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Πρόγραμμα ἈκολουθιῶνἩ ἰστοσελίδα μέ τό πρόγραμμα ἀκολουθιῶν ἔχει μεταφερθεῖ.

Ἐάν δέν σᾶς κατευθὐνει αὐτόματα στήν καινούργια σελίδα σέ 10 δευτερόλεπτα, πατήστε ἐδῶ γιά τήν καινούργια σελίδα
https://holyannunciation.org/IME-dailyschedule-bilingual.html.