Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Annunciation of the Theotokos Greek Orthodox Monastery

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν
Schedule of Services

Our gate is open
Monday - Friday - 9:00AM - 6:00PM
Saturday - 7:15AM - 6:00PM
Sunday - 8:00AM - 6:00PM
Fifteen (15) minutes prior to any special services
Ἡ πύλη μας εἶναι ἀνοιχτή
Δευτέρα -Παρασκευή - 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
Σάββατο - 7.15 π.μ. - 6.00 μ.μ.
Κυριακή - 8.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
Δεκαπέντε (15) λεπτά πρίν μία ἔκτακτη ἀκολουθία
MONDAY - THURSDAY
4:00 - Small Vespers
5:00 - Great Compline

FRIDAY
4:00 - Small Vespers
5:00 - Small Compline and Salutations

SATURDAY
7:30 - Prayers of Preparation for Holy Communion and Sixth Hour
8:00 - Divine Liturgy
4:00 - Great Vespers and Small Compline

SUNDAY
Divine Liturgy will be at Annunciation Monastery on the following Sundays:
June 2 and 16
9:00 - Prayers of Preparation for Holy Communion and First Hour
9:30 - Divine Liturgy
Every Sunday
4:00 - Vespers and Small Compline

Sundays on which Divine Liturgy is NOT celebrated at the sisters, it will be celebrated at Panagia Vlahernon Monastery.

Please check www.PanagiaVlahernon.org for their schedule.

The program is for the current month. Please check back towards the end of the month for next month's program.

* Schedule is subject to change.

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ
4:00 π.μ. - Μικρός Ἐσπερινός
5:00 μ.μ. - Μεγάλο Ἀπόδειπνο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4:00 π.μ. - Μικρός Ἐσπερινός
5:00 μ.μ. - Μικρό Ἀπόδειπνο καί Χαιρετισμοί

ΣΑΒΒΑΤΟ
7:30 π.μ. - Προσευχές τῆς Θείας Μεταλήψεως καί Ἔκτη Ὥρα
8:00 π.μ. - Θεία Λειτουργία
4:00 μ.μ. - Μεγάλος Έσπερινός καί Μικρό Ἀπόδειπνο

ΚΥΡΙΑΚΗ
  Ἡ Θεία Λειτουργία θά τελεστεῖ στήν Ι.Μ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στίς ἀκόλουθες Κυριακές:
2 καί 16 Ἰουνίου
9:00 π.μ. -Προσευχές τῆς Θείας Μεταλήψεως καί Πρώτη Ὥρα
9:30 π.μ. - Θεία Λειτουργία
Κάθε Κυριακή
4:00 μ.μ. - Μικρός Ἐσπερινός καί Μικρό Ἀπόδειπνο

Ἡ Θεία Λειτουργία θά τελεστεῖ στήν Ι.Μ. Παναγίας Βλαχερνῶν ὄταν δέν τελεῖτε στίς ἀδελφές.

Σᾶς παρακαλοῦμε νά κοιτάξτε στό www.PanagiaVlahernon.org γιά τό πρόγραμμά τους.

Τό πρόγραμμα εἶναι γιά τόν τρέχοντα μήνα. Κοιτάξτε πρός τό τέλος τοῦ μηνός γιά τό πρόγραμμα τοῦ ἐπομένου μήνα.

* Τό πρόγραμμα μπορεῖ νά ἀλλάξει.

Return to HOME PAGE/ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ