Ἰερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Annunciation of the Theotokos Greek Orthodox Monastery

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν
Schedule of Services

Please note our gate is open
Monday - Friday - 9:00AM - 6:00PM
Saturday - 7:15AM - 6:00PM
Sunday - 8:00AM - 6:00PM
Ἡ πύλη μας εἶναι ἀνοιχτή
Δευτέρα -Παρασκευή - 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
Σἀββατο - 7.15 π.μ. - 6.00 μ.μ.
Κυριακή - 8.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
TRANSFIGURATION OF OUR LORD
Wednesday, August 5
At Panagia Vlahernon Monastery:
3:00PM - 4:15PM
Ninth Hour, Great Vespers and Great Paraklesis
At Annunciation Monastery - VIGIL:
9:15PM - 1:30AM
Small Compline, Liti, Aposticha, Artoklasia, Orthros, First Hour, and Divine Liturgy
Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Τετάρτη, 5 Αὐγούστου
Στήν Ι.Μ. Παναγίας Βλαχερνῶν:
3:00μμ - 4:15μμ
Θʹ Ὥρα, Μεγάλος Ἑσπερινός, Μεγάλη Παράκληση
Στήν Ι.Μ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου -ΑΓΡΥΠΝΙΑ:
9:15μμ - 1:30πμ
Μικρό Ἀπόδειπνο, Λιτή, Ἀπόστιχα, Ἀρτοκλασία,Ὄρθρος, Αʹ Ὥρα, Θεία Λειτουργία
MONDAY - FRIDAY
4:00 - Paraklesis
4:00 - Vespers, Small Compline and Paraklesis

SATURDAY
7:30 - Prayers of Preparation for Holy Communion and Sixth Hour
8:00 - Divine Liturgy
4:00 - Great Vespers, Small Compline, and Paraklesis

SUNDAY
Divine Liturgy will be at Annunciation Monastery on the following Sundays:
August 16
9:00 - Prayers of Preparation for Holy Communion and First Hour
9:30 - Divine Liturgy
Every Sunday
4:00 - Vespers Small Compline, and Paraklesis

Sundays on which Divine Liturgy is NOT celebrated at the sisters, it will be celebrated at Panagia Vlahernon Monastery.

Please check www.PanagiaVlahernon.org for their schedule.

The program is for the current month. Please check back towards the end of the month for next month's program.

* Schedule is subject to change.

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4:00 π.μ. - Παράκλησις
4:00 μ.μ. - Μικρός Ἐσπερινός, Μικρό Ἀπόδειπνο καί Παράκλησις

ΣΑΒΒΑΤΟ
7:30 π.μ. - Προσευχές τῆς Θείας Μεταλήψεως καί Ἔκτη Ὤρα
8:00 π.μ. - Θεία Λειτουργία
4:00 μ.μ. - Μεγάλος Ἐσπερινός Μικρό Ἀπόδειπνο καί Παράκλησις

ΚΥΡΙΑΚΗ
Ἡ Θεία Λειτουργία θά τελεστεῖ στήν Ι.Μ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στίς Ἀκόλουθες Κυριακές:
16 Αὐγούστου
9:00 π.μ. -Προσευχές τῆς Θείας Μεταλήψεως καί Πρώτη Ὤρα
9:30 π.μ. - Θεία Λειτουργία
Κάθε Κυριακή
4:00 μ.μ. - Μικρός Ἐσπερινός Μικρό Ἀπόδειπνο καί Παράκλησις

Ἡ Θεία Λειτουργία θά τελεστεῖ στήν Ι.Μ. Παναγίας Βλαχερνῶν ὄταν δέν τελεῖτε στίς ἀδελφές.
Σᾶς παρακαλοῦμε νά κοιτάξτε στό www.PanagiaVlahernon.org γιά τό πρόγραμμά τους.

Τό πρόγραμμα εἶναι γιά τόν τρέχοντα μήνα. Κοιτάξτε πρός τό τέλος τοῦ μηνός γιά τό πρόγραμμα τοῦ ἐπομένου μήνα.

* Τό πρόγραμμα μπορεῖ νά ἀλλάξει.

Return to HOME PAGE/ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ