Ἰερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Annunciation of the Theotokos Greek Orthodox Monastery

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν
Schedule of Services


Our gate is open
Monday - Friday - 9:00AM - 6:00PM
Saturday - 7:15AM - 6:00PM
Sunday - 8:00AM - 6:00PM
Fifteen (15) minutes prior to any special services
Ἡ πύλη μας εἶναι ἀνοιχτή
Δευτέρα -Παρασκευή - 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
Σἀββατο - 7.15 π.μ. - 6.00 μ.μ.
Κυριακή - 8.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
Δεκαπέντε (15) λεπτά πρίν μία ἔκτακτη ἀκολουθία
MONDAY - FRIDAY
4:00 - Paraklesis
4:00 - Vespers and Small Compline

SATURDAY
Divine Litugy will has been cancelled for October 1 and 8
7:30 - Prayers of Preparation for Holy Communion and Sixth Hour
8:00 - Divine Liturgy
4:00 - Great Vespers and Small Compline

SUNDAY
Divine Liturgy will be at Annunciation Monastery on the following Sundays:
Please check back for October services
9:00 - Prayers of Preparation for Holy Communion and First Hour
9:30 - Divine Liturgy
Every Sunday
4:00 - Vespers and Small Compline

Sundays on which Divine Liturgy is NOT celebrated at the sisters, it will be celebrated at Panagia Vlahernon Monastery.

Please check www.PanagiaVlahernon.org for their schedule.

The program is for the current month. Please check back towards the end of the month for next month's program.

* Schedule is subject to change.

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4:00 π.μ. - Παράκλησις
4:00 μ.μ. - Μικρός Ἐσπερινός καί Μικρό Ἀπόδειπνο

ΣΑΒΒΑΤΟ
Δέν θά ἔχουμε Θεία Λειτουργία 1 καί 8 Ὄκτωβρίου
7:30 π.μ. - Προσευχές τῆς Θείας Μεταλήψεως καί Ἔκτη Ὤρα
8:00 π.μ. - Θεία Λειτουργία
4:00 μ.μ. - Μεγάλος Ἐσπερινός καί Μικρό Ἀπόδειπνο

ΚΥΡΙΑΚΗ
Ἡ Θεία Λειτουργία θά τελεστεῖ στήν Ι.Μ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στίς Ἀκόλουθες Κυριακές:  
Σᾶς παρακαλοῦμε νά ξανακοιτάξετε γιά τίς ἀκολουθίες τοῦ Ὀκτωβρίου
9:00 π.μ. -Προσευχές τῆς Θείας Μεταλήψεως καί Πρώτη Ὤρα
9:30 π.μ. - Θεία Λειτουργία
Κάθε Κυριακή
4:00 μ.μ. - Μικρός Ἐσπερινός καί Μικρό Ἀπόδειπνο

Ἡ Θεία Λειτουργία θά τελεστεῖ στήν Ι.Μ. Παναγίας Βλαχερνῶν ὄταν δέν τελεῖτε στίς ἀδελφές.

Σᾶς παρακαλοῦμε νά κοιτάξτε στό www.PanagiaVlahernon.org γιά τό πρόγραμμά τους.

Τό πρόγραμμα εἶναι γιά τόν τρέχοντα μήνα. Κοιτάξτε πρός τό τέλος τοῦ μηνός γιά τό πρόγραμμα τοῦ ἐπομένου μήνα.

* Τό πρόγραμμα μπορεῖ νά ἀλλάξει.

Return to HOME PAGE/ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ