Ἰερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Annunciation of the Theotokos Greek Orthodox Monastery

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν
Schedule of Services

Our gate is open
Monday - Friday - 9:00AM - 6:00PM
Saturday - 7:15AM - 6:00PM
Sunday - 8:00AM - 6:00PM
Fifteen (15) minutes prior to any special services
Ἡ πύλη μας εἶναι ἀνοιχτή
Δευτέρα -Παρασκευή - 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
Σἀββατο - 7.15 π.μ. - 6.00 μ.μ.
Κυριακή - 8.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
Δεκαπέντε (15) λεπτά πρίν μία ἔκτακτη ἀκολουθία
FEAST of the THEOPHANY
Tuesday, January 5
Royal Hours of the Theophany
Please check www.PanagiaVlahernon.org for their schedule.
9:00 - VIGIL - Great Compline, Liti, Aposticha,
Orthros, 2nd Great Blessing of the Waters, First Hour, and Divine Liturgy

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 
Τρίτη, 5 Ἰανουαρίου
Μεγάλες Ὥρες τῶν Θεοφανείων
Σᾶς παρακαλοῦμε νά κοιτάξτε στό www.PanagiaVlahernon.org γιά τό πρόγραμμά τους.
9:00 μμ - ΑΓΡΥΠΝΙΑ - Μεγάλο Ἀπόδειπνο, Λιτή, Ἀπόστιχα,
Ἀρτοκλασία, Ὄρθρος, Β' Μεγάλος Ἀγιασμός, Πρώτη Ὥρα, καί Θεία Λειτουργία
MONDAY - FRIDAY
4:00 - Paraklesis
4:00 - Vespers and Small Compline

SATURDAY
7:30 - Prayers of Preparation for Holy Communion and Sixth Hour
8:00 - Divine Liturgy
4:00 - Great Vespers and Small Compline

SUNDAY
Divine Liturgy will be at Annunciation Monastery on the following Sundays:
January 17 and 31
9:00 - Prayers of Preparation for Holy Communion and First Hour
9:30 - Divine Liturgy
Every Sunday
4:00 - Vespers and Small Compline

Sundays on which Divine Liturgy is NOT celebrated at the sisters, it will be celebrated at Panagia Vlahernon Monastery.

Please check www.PanagiaVlahernon.org for their schedule.

The program is for the current month. Please check back towards the end of the month for next month's program.

* Schedule is subject to change.

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4:00 π.μ. - Παράκλησις
4:00 μ.μ. - Μικρός Ἐσπερινός καί Μικρό Ἀπόδειπνο

ΣΑΒΒΑΤΟ
7:30 π.μ. - Προσευχές τῆς Θείας Μεταλήψεως καί Ἔκτη Ὤρα
8:00 π.μ. - Θεία Λειτουργία
4:00 μ.μ. - Μεγάλος Ἐσπερινός καί Μικρό Ἀπόδειπνο

ΚΥΡΙΑΚΗ
Ἡ Θεία Λειτουργία θά τελεστεῖ στήν Ι.Μ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στίς Ἀκόλουθες Κυριακές:
17, 31 Ἰανουαρίου
9:00 π.μ. -Προσευχές τῆς Θείας Μεταλήψεως καί Πρώτη Ὤρα
9:30 π.μ. - Θεία Λειτουργία
Κάθε Κυριακή
4:00 μ.μ. - Μικρός Ἐσπερινός καί Μικρό Ἀπόδειπνο

Ἡ Θεία Λειτουργία θά τελεστεῖ στήν Ι.Μ. Παναγίας Βλαχερνῶν ὄταν δέν τελεῖτε στίς ἀδελφές.

Σᾶς παρακαλοῦμε νά κοιτάξτε στό www.PanagiaVlahernon.org γιά τό πρόγραμμά τους.

Τό πρόγραμμα εἶναι γιά τόν τρέχοντα μήνα. Κοιτάξτε πρός τό τέλος τοῦ μηνός γιά τό πρόγραμμα τοῦ ἐπομένου μήνα.

* Τό πρόγραμμα μπορεῖ νά ἀλλάξει.

Return to HOME PAGE/ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ